Dnia 21 marca br. w specjalistycznej pracowni gastronomicznej ZDZ w Warszawie odbył się konkurs kulinarny, którego organizatorem była Dyrekcja Niepublicznego Technikum Usługowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

W konkursie wzięli udział uczniowie technikum gastronomicznego ZDZ w Warszawie.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie dwóch porcji deseru składającego się z czekolady i owoców w ciągu dwóch godzin. Uczniowie wykonywali swoje kulinarne dzieła z produktów przygotowanych przez organizatora konkursu.

Jury konkursu w składzie : Grażyna Zalewska, Wiceprezes ZDZ w Warszawie – Przewodnicząca jury  oraz członkowie jury: Jacek Falkowski, Dyrektor Niepublicznego Technikum Usługowego, Mirosław Podowski, nauczyciel Niepublicznego Technikum Usługowego, Mariusz Nowicki, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Niepublicznym Technikum Usługowym oceniło dania i wytypowało trzech laureatów. I miejsce zajął Ivan Antoniuk, II miejsce - Adrian Gadomski, III miejsce - Roksana Marek.

Laureaci  wykazali się dużą kreatywnością, wiedzą, motywując swoimi umiejętnościami i pasją swoich kolegów do dalszej nauki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe.