„Szacuje się, że na świecie jest 1,2 mld graczy a do roku 2017 liczba graczy e-sportowych podwoi się. Wraz ze wzrostem liczby graczy rosną zyski, które w 2015 r. wyniosły 612 mln $, a w 2019 r. mają przekroczyć 1 mld $.

W Chinach rywalizacja w grach komputerowych stała się sportem narodowym. Zagraniczne organizacje e-sportowe oferują swoim zawodnikom kontrakty opiewające na kilka do kilkudziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie”

Rywalizacja w sporcie elektronicznym, czyli tzw. e-sporcie to nie tylko rozrywka ale przede wszystkim wielkie pieniądze! Każda rywalizacja w grze komputerowej to jednocześnie szkoła współpracy, logicznego myślenia, analizy sytuacji, orientacji w przestrzeni i taktyki, podejmowania decyzji. Są to cenne umiejętności przydatne w życiu codziennym.

Dlatego też technikum informatyczne w ZDZ w Warszawie ze specjalizacją e - sportową proponuje poza kształceniem ogólnym i zawodowym przygotowującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, rozszerzenie programu nauczania o dodatkowe przedmioty w zakresie e-sportu.

Jednym nich będzie trening e – sportowy, dzięki któremu pod okiem profesjonalistów w rozgrywkach najbardziej znanych gier sieciowych nasi uczniowie zdobędą umiejętności m. in.: z podstaw efektywnej taktyki i pracy w grupie.

Kadrę nauczycielską w klasie ze specjalizacją e - sportową stanowią trenerzy e-sportowi oraz nauczyciele, którzy dodatkowo będą rozwijać wiedzę z dziedziny sportów elektronicznych.

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu gier komputerowych zwiększy możliwości zawodowe absolwentów tego kierunku na rynku pracy nie tylko w charakterze zawodników  e – sportowych, ale również w roli m.in.: organizatorów turniejów e - sportowych, sędziów, komentatorów lub trenerów. Niektórzy będą mogli prowadzić serwisy internetowe lub media społecznościowe dotyczące branży e – sportowej, a nawet tworzyć gry komputerowe.