Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyboru

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
Numer ogłoszenia: RPMA.10.03.04/ZK/10/2017. Termin złożenia ofert: 26.10.2017


Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie.
Numer ogłoszenia: RPMA.10.03.04/ZK/09/2017. Termin złożenia ofert: 26.10.2017

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie.

 
Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o RPMA.10.03.04/ZK/08/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Oddziału w Radzyminie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie


Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o numerze RPMA.10.03.04/ZK/07/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Centrum Kształcenia w Ciechanowie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.

Z dniem 19.09.17 nastąpiła zmiana w załączniku nr 1 – charakterystyka zamówienia

Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych


Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:

GAZ MAŁOPOLE ul. Przemysłowa 15, 05-252 Dąbrówka
Liczba zdobytych punktów oferty: 100

Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C

 
Wyniki postępowania na wybór dostawcy na materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
MARSZEL Sp. J. Ryszard Marcinkowski, Eugeniusz Szerszeń
Liczba zdobytych punktów oferty: 100

Unieważnienie postępowań

Instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach „Kierowca kat. C” realizowanych przez Centrum Kształcenia w Ciechanowie w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

 

Wyniki postępowania na „Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie ZDZ w Warszawie.” Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowy z następującymi wykonawcami w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, których oferty okazały się najkorzystniejsze:

Część I: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów.
Część II: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów.
Część III: Pan Piotr Dalkiewicz, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 90 punktów.

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku mające na celu wybór instruktorów/wykładowców na kursach „Spawanie metodą MAG 135” oraz „Spawanie metodą TIG 141” realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”


Unieważnienie postępowania na „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG 135” oraz „Spawanie metodą TIG 141”” prowadzonego zgodnie z rozeznaniem rynku w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”.

Przyczyną unieważnienia jest złożenie w ramach postępowania tylko jednej oferty na część przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie był w stanie prawidłowo przeprowadzić postępowania poprzez porównanie złożonych ofert.


Zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”


Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz”


Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Fryzjer"


Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”.”


Wyniki postępowania na Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”
Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach 3 części przedmiotu zamówienia:
Część 1: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 2: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 3: Aspect s.c. Jakub Kadulski

Liczba zdobytych punktów oferty: 84