14.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego na: „Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


14.02.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego, prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie, ul. Majowa 1, 05-800 Pruszków


14.02.2018
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Ośrodka Kształcenia Zawodowego przy ulicy Majowej 1 w Pruszkowie”.


9.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Dostawa materiałów spawalniczych w ramach kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” w Warszawie i w Ciechanowie w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”.6.02.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów


31.01.2018
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Dostawa materiałów spawalniczych w ramach kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)” w Warszawie i w Ciechanowie w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plik do pobrania
Oferta cenowa
Unieważnienie postępowania


ZAPROSZENIE do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” na: „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG (135)” oraz „Spawanie metodą TIG (141)”” w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plik do pobrania

Wynik postępowania 

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności: Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.


Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/11/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Garwolinie.

Postanowiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia: Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
Liczba zdobytych punktów oferty: 70
Cena oferty: 3045,31 zł brutto.Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku na: Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie.


Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie.

Wyniki postępowania RPMA.10.03.04/ZK/11/2017 na zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Gulik Sp. z o.o. (05-860 Płochocin, ulica Długa 2)

Liczba zdobytych punktów oferty: 90
Cena oferty: 8429,76 zł brutto.Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/RR/02/2017 na zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia przy ulicy Nasielskiej 48 w Warszawie

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:

Grochowska 166 Centrum Medyczne PETRA MEDICA, ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa
Liczba zdobytych punktów oferty: 100
Cena całej oferty: 3483 zł brutto.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
Numer ogłoszenia: RPMA.10.03.04/ZK/10/2017. Termin złożenia ofert: 26.10.2017


Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/ZK/10/2017
Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie.
Numer ogłoszenia: RPMA.10.03.04/ZK/09/2017. Termin złożenia ofert: 26.10.2017


Wyniki postępowania nr RPMA.10.03.04/ZK/09/2017
Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
Almax – Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach zasady konkurencyjności:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Oddziału w Radzyminie.

 
Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o RPMA.10.03.04/ZK/08/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Oddziału w Radzyminie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” do Centrum Kształcenia w Ciechanowie


Informujemy, o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o numerze RPMA.10.03.04/ZK/07/2017 (zakup i dostawa artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu do Centrum Kształcenia w Ciechanowie) z powodu nieodwracalnej wady w dokumentacji ofertowej. Postępowanie to zostanie powtórzone, po usunięciu wad prawnych z dokumentacji ofertowej.

Z dniem 19.09.17 nastąpiła zmiana w załączniku nr 1 – charakterystyka zamówienia

Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie kierowca wózków jezdniowych


Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:

GAZ MAŁOPOLE ul. Przemysłowa 15, 05-252 Dąbrówka
Liczba zdobytych punktów oferty: 100

Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C

 
Wyniki postępowania na wybór dostawcy na materiały dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach przedmiotu zamówienia:
MARSZEL Sp. J. Ryszard Marcinkowski, Eugeniusz Szerszeń
Liczba zdobytych punktów oferty: 100

Unieważnienie postępowań

Instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach „Kierowca kat. C” realizowanych przez Centrum Kształcenia w Ciechanowie w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”

 

Wyniki postępowania na „Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w Centrum Kształcenia w Ciechanowie ZDZ w Warszawie.” Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowy z następującymi wykonawcami w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, których oferty okazały się najkorzystniejsze:

Część I: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów.
Część II: Pan Sławomir Olak, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 100 punktów.
Część III: Pan Piotr Dalkiewicz, łączna liczba zdobytych punktów w ramach oferty: 90 punktów.

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku mające na celu wybór instruktorów/wykładowców na kursach „Spawanie metodą MAG 135” oraz „Spawanie metodą TIG 141” realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”


Unieważnienie postępowania na „Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie metodą MAG 135” oraz „Spawanie metodą TIG 141”” prowadzonego zgodnie z rozeznaniem rynku w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”.

Przyczyną unieważnienia jest złożenie w ramach postępowania tylko jednej oferty na część przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie był w stanie prawidłowo przeprowadzić postępowania poprzez porównanie złożonych ofert.


Zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”


Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz”


Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Fryzjer"


Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”.”


Wyniki postępowania na Zatrudnienie instruktorów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów „Kierowca wózków jezdniowych”
Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Na podstawie złożonych ofert postawiono podpisać umowę z następującym wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w ramach 3 części przedmiotu zamówienia:
Część 1: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 2: Aspect s.c. Jakub Kadulski
Część 3: Aspect s.c. Jakub Kadulski

Liczba zdobytych punktów oferty: 84