Bądź aktywny społecznie! Pomagaj działom: rekrutacji, marketingu, bierz udział w akcjach promocyjnych Szkół ZDZ w Warszawie oraz reprezentuj swoją Szkołę na zawodach,  konkursach, targach. Promujemy aktywność społeczną naszych uczniów – Wykazując taką postawę możesz liczyć na zniżki w opłatach za szkołę z tytułu aktywności społecznej. Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną – może wynieść do 10% za rok nauki.


Kryteria:

wniosek rozpatrywany na podstawie regulaminu stworzonego przez Dyrektora Szkół ZDZ w Warszawie i Radę Pedagogiczną.