Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od 1998 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną.
Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jak również na życzenie, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2011 r. Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie   ponad 100 Mg;
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.


OPŁATA EGZAMINACYJNA
Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku opłata egzaminacyjna wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późń. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 13 września 2016 r. poz.1456).

DUPLIKATY
Komisja Kwalifikacyjna Nr 105  ZDZ w Warszawie na podstawie pisemnych wniosków osób zainteresowanych odpłatnie wystawia: duplikaty świadectw kwalifikacyjnych utraconych przed terminem upływu ich ważności. ( tylko dla tych osób które zdawały egzamin przed Komisją ZDZ).

KONTAKT
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Telefon: 22 848-83-83, tel./fax 22 848-88-99, 602 290 144 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa