ZDZ

W jaki sposób można pozyskać środki na dofinansowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników korzystając z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

01

Pracodawca przy współpracy z ZDZ wypełnia wniosek o dofinansowanie kosztów szkoleń.

image
02

Wniosek składa pracodawca lub ZDZ do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

image
03

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, PUP zawiera z pracodawcą umowę o dofinansowanie szkoleń.

image
04

O przyznaniu środków decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych, (w tym uzasadnienie wyboru instytucji szkoleniowej, posiadane przez nią akredytacje i certyfikaty świadczące o jakości usług) a nie kolejność złożenia wniosków.

image
05

ZDZ realizuje zaplanowane szkolenia i pomaga w rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

image

Dlaczego warto wybrać ZDZ w Warszawie?

  • Od ponad 120 lat prowadzimy szkolenia zawodowe.
  • Od listopada 2002 roku posiadamy i stosujemy System Zarządzania Jakością ISO 9001.
  • Uzyskaliśmy akredytacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty na większość prowadzonych szkoleń.
  • Jesteśmy uprawnieni do wydawania oryginalnych zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.
  • Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Warszawie.

ZDZ jest organizatorem i wykonawcą szkoleń, dlatego też podejmując z nami współpracę, nie musicie obawiać się Państwo o kwestie merytoryczne, logistyczne i rozliczeniowe – działamy bez pośredników = jesteśmy gwarantem wysokiej jakości szkoleń zawodowych.

Prześlij do nas swoje zgłoszenie

Państwa wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

lub skontaktuj się bezpośrednio z Centrami Kształcenia ZDZ