NIEPUBLICZNE TECHNIKUM USŁUGOWE


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
WPISOWE: 200 zł.
CZESNE W KLASIE I - III: 150 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE IV: 150 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
WPISOWE: 200 zł.
CZESNE W KLASIE I - III: 150 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE IV: 150 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00
TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ
WPISOWE: 450 zł.
CZESNE W KLASIE I: 450 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE II - III: 550 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE IV: 550 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00
TECHNIK INFORMATYK SPECJALIZACJA E-SPORTOWA
WPISOWE: 450 zł.
CZESNE W KLASIE I: 450 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE II - III: 550 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE IV: 550 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

STUDIUM TECHNIK SCENOGRAFICZNYCH

PLASTYK
WPISOWE: 150 zł
CZESNE W I ROKU NAUKI: 350 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI: 350 zł płatne przez 12 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, studium, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

POLICEALNE STUDIUM NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU
WPISOWE: 0 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 400 zł płatne przez 10 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI : 400 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, studium, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYKI, PIELĘGNACJI ZDROWIA I URODY

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
WPISOWE: 200 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 150 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI: 150 zł płatne przez 12 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, szkoła, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

WPISOWE: 300 zł.
KWALIFIKACJA: SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW (T.6.)
CZESNE: 320 zł płatne przez 12 miesięcy
KWALIFIKACJA: ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG (T.15.)
CZESNE: 320 zł płatne przez 12 miesięcy

SŁUCHACZOWI przysługuje zwrot w wysokości 30 % wniesionych opłat za KKZ* w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
KKZ* - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Opłaty prosimy regulować:

PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, kurs, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

WPISOWE: 300 zł.
KWALIFIKACJA: WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY (A.61.)
CZESNE: 250 zł płatne przez 12 miesięcy
KWALIFIKACJA: WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP (A.62.)
CZESNE: 250 zł płatne przez 12 miesięcy

SŁUCHACZOWI przysługuje zwrot w wysokości 30 % wniesionych opłat za KKZ* w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
KKZ* - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, kurs, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

WPISOWE: 300 zł.
KWALIFIKACJA: WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH (A.19.)
CZESNE: 320 zł płatne przez 18 miesięcy
KWALIFIKACJA: PROJEKTOWANIE FRYZUR (A.23.)
CZESNE: 320 zł płatne przez 6 miesięcy

SŁUCHACZOWI przysługuje zwrot w wysokości 30 % wniesionych opłat za KKZ* w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
KKZ* - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, kurs, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

WPISOWE: 0 zł.
KWALIFIKACJA: REALIZACJA NAGRAŃ (S.2.)
CZESNE: 400 zł płatne przez 10 miesięcy
KWALIFIKACJA: REALIZACJA NAGŁOŚNIEŃ (S.3.)
CZESNE: 400 zł płatne przez 10 miesięcy

SŁUCHACZOWI przysługuje zwrot w wysokości 30 % wniesionych opłat za KKZ* w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
KKZ* - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, kurs, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00