Gratulujemy uczniom III klasy Technikum  o profilu zawodowym Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja T6 (sporządzanie potraw i napojów). ZDAWALNOŚĆ – 100%!

 

Słowa uznania należą się również nauczycielom prowadzącym – panu Piotrowi Sarnowskiemu  i panu Mariuszowi Nowickiemu.

food