Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym,

 • piątek w godzinach 16.00-21.00,
 • sobotyw godzinach 8.30-18.00,

razem 11 zjazdów.

Semestr zaczyna się we wrześniu 2019 r.

Wymiar godzin w dwuletnim cyklu nauki wynosi 700 godzin + 160 godzin praktyki zawodowej łącznie 860.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych i studiu nagrań, pracowni montażu dźwięku oraz pracowni nagłośnień, w grupach 12 osobowych.

Pod koniec semestru II słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji ST.4 Montaż nagrań dźwiękowych , a w trakcie semestru IV do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ST.5 Realizacja nagrań studyjnych.

Po ukończeniu szkoły słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technik realizacji dźwięku /suplement w języku angielskim Europass / . Dodatkowo jest możliwość uzyskania certyfikatu AVID Pro Tools oraz uprawnień SEP do 1 kV.

Słuchacze mogą korzystać ze szkolnego studia nagrań poza godzinami zajęć, jak również z pracowni nagłośnień, która może być salą prób.

W programie nauczania m.in.: montaż dźwięku, akustyka, technika studyjna, realizacja nagrań, technika MIDI.

 • Czesne wynosi 399 zł miesięcznie ,
 • płatne przez 10 miesięcy w roku szkolny,
 • nie pobieramy opłaty wpisowego,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne.

Wydajemy legitymacje szkole oraz zaświadczenia do ZUS itp.

Umiejętności zawodowe, które zdobędzie po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.:

 • dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych;
 • dokonuje montażu nagrań dźwiękowych;
 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 • przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dźwięku;
 • obsługuje analogowe i cyfrowe urządzenia do rejestracji dźwięku;
 • konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
 • dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
 • stosuje różne techniki mikrofonowania źródeł dźwięku;
 • rejestruje materiał dźwiękowy;
 • wykonuje konserwację mikrofonów, rejestratorów i osprzętu pomocniczego;
 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy dźwięku oraz procesorów przetwarzających dźwięk;
 • obsługuje urządzenia i programy systemu MIDI.

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl