Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).

Umiejętności zawodowe, które zdobędzie po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.:

 • dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych;
 • dokonuje montażu nagrań dźwiękowych;
 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 • przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dźwięku;
 • obsługuje analogowe i cyfrowe urządzenia do rejestracji dźwięku;
 • konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
 • dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
 • stosuje różne techniki mikrofonowania źródeł dźwięku;
 • rejestruje materiał dźwiękowy;
 • wykonuje konserwację mikrofonów, rejestratorów i osprzętu pomocniczego;
 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy dźwięku oraz procesorów przetwarzających dźwięk;
 • obsługuje urządzenia i programy systemu MIDI.

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole uczeń poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i montażu dźwięku uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia w szkole prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.

Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl