PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Wiedza o kulturze
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język angielski zawodowy w gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne
 • Procesy technologiczne w gastronomii
 • Pracowania planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
 • Pracowania obsługi klienta

PRAKTYKI ZAWODOWEStrona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl