Jeśli masz rodzeństwo, dzieci, rodziców, którzy chcieliby uczyć się w tym samym czasie  zniżka we wpisowym wynosi 50%.