Jeśli jesteś Uczniem lub Absolwentem Szkół ZDZ w Warszawie skorzystaj z możliwości poszerzenia swoich horyzontów o dodatkowe umiejętności i kompetencje uczestnicząc w warsztatach w „Akademii Pasji” ZDZ w Warszawie w promocyjnych cenach.