NIEPUBLICZNE TECHNIKUM USŁUGOWE
Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ
TECHNIK INFORMATYK (SPECJALIZACJA E-SPORTOWA)


Wymagane dokumenty
Informacje dla kandydatów
Rekrutację prowadzimy cały rok!
Wymagany strój na zajęcia praktyczne (TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH)

STUDIUM TECHNIK SCENOGRAFICZNYCH

PLASTYK

Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły 
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
Informacje dla kandydatów
Rekrutację prowadzimy cały rok!

POLICEALNE STUDIUM NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
Informacje dla kandydatów
Rekrutację prowadzimy cały rok!


POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYKI, PIELĘGNACJI ZDROWIA I URODY

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły 
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
Informacje dla kandydatów
Rekrutację prowadzimy cały rok!
Wymagany strój na zajęcia praktyczne


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły (do pobrania w Sekretariacie Szkoły)
 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły średniej
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
 • Kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych  w przypadku  wyboru kształcenia na kierunku: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (oryginał do wglądu, skierowanie na badania wydaje Szkoła)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
Informacje dla kandydatów
Rekrutację prowadzimy cały rok!
Wymagany strój na zajęcia praktyczne (TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH)