Szkoły ZDZ w Warszawie promują postawy przedsiębiorczości i rozwoju, popularyzując filozofię LifeLong Learning (kształcenia przez całe życie) stworzyły dodatkowe korzyści dla  osób, które chcą zmienić kwalifikacje zawodowe oraz innych osób dotkniętych trudną sytuacją na rynku pracy. Jeśli myślisz o zmianie zawodu skorzystaj ze zniżki 50% we wpisowym na kwalifikacyjne kursy zawodowe.


Kryteria:

wniosek rozpatrywany indywidualnie, uzasadnienie potrzeby zmiany zawodu, kierunek rozwoju.