Jeśli jesteś Absolwentem szkół średnich ZDZ w Warszawie skorzystaj z możliwości poszerzenia swoich horyzontów o dodatkowe umiejętności i kompetencje podejmując naukę w szkołach policealnych ZDZ w Warszawie lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez szkoły ZDZ w Warszawie


Kryteria:

Termin do uzgodnienia,  udział w warsztacie  możliwy w przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób.