ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 21/01/2021 R.

Dotyczy procedury wyboru wykonawcy  na „ Dostawę, montaż i uruchomienie piły panelowej do produkcji mebli” do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, ul. Komunalna 6 , 05-250 Radzymin.

Przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji zostały opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe - otwórz
2. Załączniki do zapytania ofertowego - otwórz