Zakład Doskonalenia Zawodowego otrzymał Akredytację Programu Erasmus+  w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, w konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Pozytywnie rozpatrzony wniosek oznacza, że uczniowie i nauczyciele Niepublicznego Technikum Usługowego odbędą zagraniczny staż, nabędą nowe umiejętności zawodowe, zdobędą praktyczne doświadczenie oraz będą doskonalić znajomość języków obcych. Udział w projekcie ułatwi młodym ludziom rozpoczęcie pracy zawodowej.

Akredytacja została przyznana na lata 2021- 2027.