Zaproszenie do udziału w Programie integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
zaprasza 

do udziału w Programie integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030. Program jest realizowany w terminie 1 czerwca – 31 grudnia 2021 r.

Celem Programu jest zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które pozwoli podjąć przez nich pracę oraz służy wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, w ramach edukacji pro-zawodowej opartej na indywidualnym doradztwie zawodowym Uczestnicy programu zostaną wyposażeni w kompetencje osobiste konieczne do skutecznego funkcjonowania zawodowego, nabycia umiejętności godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W ramach programu podejmowane będą działania merytoryczne skierowane do 20 - osobowej grupa przedstawicieli społeczności romskiej w wieku 17 – 25 lat (dopuszcza się udział osób powyżej 25 lat) z terenu Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego.

W ramach Programu będą zrealizowane następujące działania merytoryczne:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników – spotkania indywidualne z uczestnikami Programu.
 • Twój Sukces – Skuteczna Komunikacja – Zgrany Zespół
  Odbędą się  warsztaty kompetencji podstawowych w zakresie pracy w zespole, skutecznej komunikacji, określaniu własnego potencjału i jego wykorzystaniu
 • Kursy kwalifikacji rynkowych lub umożliwiające nabycie uprawnień
  Planowane są kursy: prawo jazdy kat.B,  Manicure ze stylizacją paznokci i elementami wizażu, Artystyczne układanie roślin – florystyka, Magazynier z uprawnieniami wózków widłowych, Kurs kwalifikacji  barmańskich i baristy. 
  Zakłada się możliwość przeprowadzenia kursów o innej tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników Programu.
 • Walidacja i Certyfikacja
  Po zakończeniu kursów i zdaniu egzaminów zewnętrznych uczestnicy uzyskają uprawnienia lub kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem/ dyplomem wydanym przez uprawnioną  instytucję zewnętrzną.


REKRUTACJA:
Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w Programie zgłaszana będzie przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa osobiście w siedzibie ZDZ w Warszawie pok.106 ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa lub za pomocą poczty tradycyjnej. 

Termin rekrutacji: 15 czerwca – 31 lipca 2021 r. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefoniczny tel.  (22) 635 61 74

Zapraszamy do udziału w Programie.

Więcej informacji