Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (ZDZ) ogłasza nabór na WEEKENDOWY KURS pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 20 listopada 2021 r. 

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w soboty i co drugą niedzielę, w siedzibie ZDZ, ul. Podwale 13. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku, w żłobkach.


Kurs trwać będzie 280 godzin (35 dni roboczych), w tym 80 godzin praktyk zawodowych. 
Cena kursu: 2.500,00 zł. Możliwość wpłaty w II ratach.

Program nauczania kursowego został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Decyzją nr 26/2021 w dniu 31 maja 2021 r.Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 603-372-449

Formularz zgłoszeniowy