Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie serdecznie zaprasza na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy II stopnia w zawodzie „Wizażystka –Stylistka”

KKZ II stopnia przeznaczony jest dla osób, które

 • szkoliły się w różnych szkołach makijażu, chcą w gruntowny sposób zweryfikować i uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności
 • chcą przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie wizażystka-stylistka (kod zawodu 514208) 


Czas trwania kursu : 80 godzin zajęć warsztatowych - teoretycznych i praktycznych
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 10.00 - 17.00
Cena: 1.500 zł.

Planowany termin rozpoczęcia kursu listopad 2021 r.

ZAPEWNIAMY

 • samodzielne stanowisko pracy
 • kosmetyki do makijażu
 • kameralne grupy 
 • dostęp do pomocy dydaktycznych
 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • kontakt z wykładowcą do czasu zdania egzaminu W PROGRAMIE
 • Analiza kolorystyczna typu urody – jak sprawnie ocenić kolorystykę klientki 

a. podstawy teorii kolorów: parametry opisujące kolor, podział kolorów,   
b. zestawienia barw w makijażu
c. złudzenia optyczne w makijażu 
d. zasady budowania  zestawów kolorów w makijażu 

 • Oświetlenie w makijażu - jak dobrać kosmetyki do typu makijażu 
 • Podstawy projektowania makijażu
 • Makijaż korygujący i kamuflujący 
 • Makijaż podkreślający urodę i wieczorowy
 • Makijaż ślubny
 • Podstawy stylizacji sylwetki
 • Stylizacja fryzur
 • Historia makijażu (dekady XX wieku):

- Makijaż historyczny: lata 20, 30, XX wieku
- Makijaż historyczny – lata 40, 50, XX wieku
- Makijaż historyczny – lata 60, 70, XX wieku
- Makijaż historyczny – lata 80, 90 XX wieku


ZAJĘCIA PROWADZĄ
Jolanta Pełka - dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji, doradca koloru i wizerunku, Instruktor Praktycznej  Nauki Zawodu z uprawnieniami pedagogicznymi, mentor, trener szkoleniowiec;
Ewelina Ścibor - dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji, stylistka twarzy i sylwetki

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.