Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w dniach 1 czerwca – 31 grudnia 2021r. realizował Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który współfinansowany był ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

 

Celem Programu  było zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji  nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Dla wszystkich uczestników odbyły się indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z coachem, które nauczyły m.in. skutecznej komunikacji w zespole oraz rozwiązywania konfliktów.

Zgodnie z założeniami Programu miały miejsce kursy kwalifikacji rynkowych - Manicure ze stylizacją paznokci i elementami wizażu lub kursy umożliwiające nabycie uprawnień – Kurs Prawa Jazdy kat. B.

Kurs  Manicure został zrealizowany w 100% - 5 uczestniczek zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymało zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 poz. 652).

Wszyscy uczestnicy kursu Prawa jazdy kat. B mieli zajęcia teoretyczne oraz indywidualne szkolenie praktyczne z instruktorami nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego kursanci otrzymają dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności romskiej. Należy podkreślić aktywny udział oraz wysoką frekwencję kursantów w zajęciach z poszczególnych bloków tematycznych oraz zakończenie kursu zawodowego z pozytywnym wynikiem. Program przyczynił się do zwiększenia udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kwalifikacji zawodowych, które pomogą podjąć przez nich pracę.