Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są jedynym wsparciem finansowym dla mazowieckich przedsiębiorców na działania szkoleniowe. Nie jest możliwe wykorzystanie  dotacji PARP / środków unijnych na ten cel, ze względu na przekroczenie przez Mazowsze poziomu 75 proc. PKB średniej unijnej na jednego mieszkańca i klasyfikowaniu go jako region lepiej rozwinięty.

Więcej