Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu wykorzystującym nowoczesne techniki przekazywania wiedzy (webinarium, konwersatorium on-line, forum dyskusyjne) „Zmiany w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 r.”. Dzięki niemu uzyskają Państwo najnowszą wiedzę z zakresu przeprowadzania zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się już 8 i 9 marca 2017 roku. Organizatorem szkolenia jest Europejska Akademia Samorządowa. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przyjął status Partnera.

Więcej