W związku ze zmianami w systemie oświaty od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

W roku szkolnym 2017/2018 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzi rekrutację do pierwszych klas branżowych szkół I stopnia w:


• Kutnie (profile zawodowe: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, krawiec)
• Płocku (profile zawodowe: fryzjer, sprzedawca)
• Siedlcach (profile zawodowe: fryzjer, kucharz)
• Radzyminie (klasy wielozawodowe - uczniowie kształcą się w wybranych zawodach. Uczeń wybiera zawód i miejsce praktyki zawodowej, natomiast szkoła zapewnia kształcenie ogólne i zawodowe).


Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia, tak więc:


• uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy drugiej, będzie kontynuował naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia,
• uczeń drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy trzeciej, będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia,
• uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia.


Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest jedną z pierwszych i najstarszych instytucji szkoleniowych w Polsce. Zajmujemy się kształceniem innych od ponad 120 lat. Jako priorytet przyjęliśmy wysoką jakość kształcenia (Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001). Duży nacisk kładziemy na dostosowanie form kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Stawiamy na PRAKTYKĘ! Podczas nauki uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.