W dniu 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zarządu ZDZ w Warszawie z Kamilem „HopE” Tarką -   jednym z najbardziej cenionych szkoleniowców na polskim rynku, trenerem sportów elektronicznych, współtwórcą programu innowacji pedagogicznej „Klasa E-sportowa”.

Na spotkaniu omawiano m. in. sprawę warunków tworzenia oraz działania klas e - sportowych w ramach technikum informatycznego ZDZ w Warszawie.  Klasy ze specjalizacją e – sportową proponują poza kształceniem ogólnym i zawodowym przygotowującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, rozszerzenie programu nauczania o dodatkowe przedmioty w zakresie e-sportu.

Jednym z nich będzie trening e – sportowy, dzięki któremu pod okiem profesjonalistów w rozgrywkach najbardziej znanych gier sieciowych nasi uczniowie zdobędą umiejętności m. in.: z podstaw efektywnej taktyki i pracy w grupie.

Na spotkaniu ustalono również, że w dniach 20 – 21 maja br. w siedzibie ZDZ w Warszawie, przy ul. Podwale 13 odbędzie się pierwszy warszawski turniej sportów elektronicznych. Partnerem przy organizacji turnieju  będzie m.in.: Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych.

O postępach w przygotowaniach do turnieju będziemy informować na bieżąco.

 

Na zdjęciu Kamil "HopE" Tarka.