Gratulujemy uczniom III klasy  Niepublicznego Technikum Usługowego w Warszawie  o profilu zawodowym Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja T6 (sporządzanie potraw i napojów). ZDAWALNOŚĆ – 100%!

 

Słowa uznania należą się również nauczycielom prowadzącym – panu Piotrowi Sarnowskiemu  i panu Mariuszowi Nowickiemu.

 

food 1155130 640