W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r)

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej iż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przygotowuje osoby posiadające zaświadczenie ukończenia kursu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego na Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.