28 kwietnia 2019 r. w ramach kolejnej edycji Erasmusa Plus w szkołach ZDZ w Warszawie, na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii pojadą uczniowie niepublicznego technikum usługowego ZDZ w Warszawie (Informatycy i Dźwiękowcy).

Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie dostaną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, nauki specjalistycznego języka angielskiego, dodatkowo poznają historię, obyczaje i kulturę Hiszpanii.

Wyjazd na staż poprzedzony zostanie naborem uczestników (klasy I-III).

Podstawą kwalifikacji będzie łączna punktacja uzyskana przez ucznia na podstawie wyników za ostanie półrocze, w tym:

  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w przeliczeniu na punkty ,
  • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących w przeliczeniu na punkty
  • ocena z zachowania w przeliczeniu na punkty
  • oceny z języka angielskiego w przeliczeniu na punkty .
  • Przeprowadzone zostaną zajęcia przygotowawcze z zakresu języka angielskiego pogłębiające znajomość słownictwa, w tym branżowego i zwrotów przydatnych w trakcie pobytu za granicą.

Uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii, w tym Granady.

Przedstawione zostaną także zasady pobytu i odbywania praktyk.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty projektu tzn. koszty zajęć przygotowawczych, podróży, zakwaterowania, przejazdów lokalnych, kieszonkowego na wyżywienie finansowane są w pełni przez Unię Europejską.