WAŻNY KOMUNIKAT w SPRAWIE TERMINU WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH - ENERGETYCZNYCH
Dotyczy osób, którym ważność świadectw kwalifikacyjnych upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 16 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695).Zgodnie z Art. 73. pkt 61) „Art. 31x.2.” ww. ustawy została podjęta decyzja o czasowym wydłużeniu ważności świadectw kwalifikacyjnych:„Art. 31x. 2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.”  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2020, poz. 529).