Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Polska podpisała Umowę multilateralną M 324. Zgodnie z brzmieniem ww. Umowy, zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca, a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. [Dziennik Urzędowy]