Realizacja projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na okres od 1.07.2020 do 30.09.2020 roku. Otrzymana wartość dofinansowania wynosi: 403 319,39 PLN

 

 

loga ue