Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od 1998 roku. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną. Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jak również na życzenie, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 

Podstawą prawną działalności Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2022, poz. 1392).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392).Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04 października 2021 r. Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji wg załącznika nr 2 ww. rozporządzenia w zakresie:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

• Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
• Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
• Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV;
• Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
• Urządzenia elektrotermiczne;
• Urządzenia do elektrolizy;
• Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
• Elektryczna sieć trakcyjna;
• Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
• Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

• Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
• Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
• Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
• Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
• Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
• Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
• Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
• Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

• Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
• Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
• Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
• Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
• Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
• Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
• Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
• Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
• Turbiny gazowe;
• Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9. 

OPŁATA EGZAMINACYJNA 

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku opłata egzaminacyjna wynosi: 
• 424,20 zł (01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.)
• 430,00 zł (01.07.2024 r. - 31.12.2024 r.)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392).2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1893).

DUPLIKATY
Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 przy ZDZ w Warszawie na podstawie pisemnych wniosków osób zainteresowanych, odpłatnie wystawia duplikaty świadectw kwalifikacyjnych utraconych przed terminem upływu ich ważności. Duplikaty wystawiane są wyłącznie dla osób, które zdawały egzamin przed ww. Komisją.

KONTAKT 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in.: terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
telefon: (22) 848-83-83, (22) 848-88-99, kom. 602-290-144.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,
Centrum Kształcenia, ul. Nasielska 48, 04-342 Warszawa.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
e-mail: info@zdz.edu.pl
Centrala: tel. 22 831 00 81 Sekretariat: tel. 22 831 52 02
Polityka prywatności

© Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 2023 - Kopiowanie strony zabronione

 

certyfikaty n

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.