Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od 1998 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną.
Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jak również na życzenie, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2016 r. Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie   ponad 100 Mg;
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • Turbiny gazowe;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


OPŁATA EGZAMINACYJNA
Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku opłata egzaminacyjna wynosi: 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późń. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1596).

DUPLIKATY
Komisja Kwalifikacyjna Nr 105  ZDZ w Warszawie na podstawie pisemnych wniosków osób zainteresowanych odpłatnie wystawia duplikaty świadectw kwalifikacyjnych utraconych przed terminem upływu ich ważności. Duplikaty wystawiane są wyłącznie dla osób, które zdawały egzamin przed ww. Komisją.

KONTAKT
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Telefon: tel. 22 848-83-83, tel./fax 22 848-88-99, kom. 602 290 144 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia, ul. Nasielska 48, 04-342 Warszawa