znaki strona www

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie obecnie realizuje Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

Okres realizacji: 01. 06. 2021 – 31.12.2021 r.

Cel Programu:  Zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które pozwoli podjąć przez nich pracę oraz służy wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Uczestnicy Programu:  Przedstawiciele społeczności romskiej w wieku  17 – 25 lat (20 osób), mieszkańcy Warszawy i powiaty województwa warszawskiego.

Rekrutacja: Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w programie zgłaszana będzie przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Zakwalifikowani uczestnicy podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do projektu. Udział w Programie jest bezpłatny.

Działania  merytoryczne realizowane w projekcie:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników – spotkania indywidualne z uczestnikami projektu.
  • Twój Sukces – Skuteczna Komunikacja – Zgrany ZespółOdbędą się  warsztaty kompetencji podstawowych w zakresie pracy w zespole, skutecznej komunikacji, określaniu własnego potencjału i jego wykorzystaniu
  • Kursy kwalifikacji rynkowych lub umożliwiające nabycie uprawnień. 
    Planowane są kursy: prawo jazdy kat.B,  Manicure ze stylizacją paznokci i elementami wizażu, Artystyczne układanie roślin – florystyka, Magazynier z uprawnieniami wózków widłowych, Kurs kwalifikacji  barmańskich i baristy. Zakłada się możliwość przeprowadzenia kursów o innej tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników projektów.
  • Walidacja i Certyfikacja.
    Po zakończeniu kursów i zdaniu egzaminów zewnętrznych uczestnicy uzyskają uprawnienia lub potwierdzone stosownym certyfikatem/ dyplomem wydanym przez uprawniona  instytucję  zewnętrzną kwalifikacje.

 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030
Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego
Dofinansowanie: 130 000 zł
Całkowita wartość: 138 000 zł

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
e-mail: info@zdz.edu.pl
Centrala: tel. 22 831 00 81 Sekretariat: tel. 22 831 52 02
Polityka prywatności

© Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 2023 - Kopiowanie strony zabronione

 

certyfikaty n

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.