SPAWACZ BLACH i RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi blach i rur do blach  metodą MAG w różnych pozycjach spawania  i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO9606-1  w tym zakresie dla stali niestopowych (węglowych)
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ MAG (135-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych (węglowych) metodą MAG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi stali węglowych metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ MAG (135-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur ze stali niestopowych (węglowych) metodą MAG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z techniki spawania rur stalowych metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ MAG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (135)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi i blach ze stali węglowych (niestopowych) i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 w tym zakresie spawania
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali niestopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochronę ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ TIG (141-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania blach i rur do blach spoinami pachwinowymi metodą TIG w różnych pozycjach spawania stali niestopowych lub wysokostopowych, ewentualnie aluminium i jego stopów oraz uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2  dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie wybranej grupy materiałowej
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ TIG (141-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych lub wysokostopowych, ewentualnie z aluminium i jego stopów metodą TIG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie wybranej grupy materiałowej
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ TIG (141-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur ze stali wysokostopowych metodą TIG w różnych pozycjach spawania. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania rur ze stali wysokostopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ TIG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (141)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych metodą TIG w  różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MIG (131-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi metodą MIG w różnych pozycjach stali niestopowych lub wysokostopowych (ew. aluminium) i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI W METODZIE MIG (131-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach metodą MIG w różnych pozycjach spawania spawalniczych uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO  9606-1-1 lub  PN-EN ISO  9606-2
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania blach spoinami czołowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochronę ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ MIG (131-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowych rur metodą MIG w różnych pozycjach spawania. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub  PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Ciechanów Tel.: 23 672 75 86 biuro@zdzciechanow.com.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ MIG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (131)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych metodą MIG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH BLACH I RUR ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania stali niestopowych spoinami pachwinowymi łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ SPOIN CZOŁOWYCH BLACH ŁUKIEM ELKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg -EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur elektroda otuloną, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania rur ze stali niestopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (111)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych i czołowych blach elektrodą otuloną w różnych pozycjach stali niestopowych. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali niestopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ GAZOWY BLACH (311-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania acetylenowo -tlenowego blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg  PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania gazowego blach, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania blach ze stali niestopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SPAWACZ GAZOWY RUR (311-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania acetylenowo –tlenowego  rur ze stali niestopowych w różnych pozycjach  spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania gazowego rur, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochron ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania gazowego rur
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

LUTOWANIE TWARDE
Cel opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego lutowania palnikiem gazowym
Czas trwania minimum 30 godz.
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres BHP, materiały podstawowe i dodatkowe oraz technologia ich lutowania, ręczne lutowanie palnikami gazowymi stali oraz metali niezależnych i ich stopów przy użyciu spoiw do lutowania twardego
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

CIĘCIE TLENOWE PALNIKIEM GAZOWYM
Cel opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego cięcia acetylenowo-tlenowego palnikiem gazowym
Czas trwania minimum 30 godz.
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres BHP, podstawowe wiadomości z zakresu cięcia metali, technologię cięcia, zajęcia praktyczne z zakresu cięcia blach, rur i innych elementów stalowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy