HAKOWY DŹWIGNIC
Cel teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi
Czas trwania 17 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa, ogólne wiadomości o dozorze technicznym, zawiesia i pomocniczy sprzęt w ruchu dźwignic, podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl Kutno Tel.: 24 253 37 42 ckkutno@zdz.edu.pl Legionowo Tel.: 22 774 58 69 legionowo@zdz.edu.pl Pruszków Tel.: 22 758 71 60 pruszkow@zdz.edu.pl Płock Tel.: 24 264 60 84 ckplock_kursy@zdz.edu.pl Siedlce Tel.: 25 632 63 82 info@zdz.siedlce.pl Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA/OPERATOR KRAJAREK POLIGRAFICZNYCH
Cel przyuczenie do obsługi krajarek poligraficznych
Czas trwania 12 godzin (dni robocze i soboty wg harmonogramu organizatora), w tym 9 godzin zajęć praktycznych
Wymagania ukończony 18 rok życia
Zakres przepisy BHP w poligrafii i obsłudze krajarek, podstawowe maszyny i urządzenia introligatorskie, budowę, obsługę i konserwację krajarek poligraficznych, szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Warszawa-Nasielska Tel.: 22 610 42 00 nasielska@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy