Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu wykorzystującym nowoczesne techniki przekazywania wiedzy (webinarium, konwersatorium on-line, forum dyskusyjne) „Zmiany w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 r.”. Dzięki niemu uzyskają Państwo najnowszą wiedzę z zakresu przeprowadzania zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się już 8 i 9 marca 2017 roku. Organizatorem szkolenia jest Europejska Akademia Samorządowa. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przyjął status Partnera.

Temat szkolenia:
„Zmiany w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016”.

Termin: 8 – 9 marca 2017 r., START: 9.30

Cena: 360 zł netto
Uwaga: Zapisując się za pośrednictwem ZDZ w Warszawie otrzymujesz 10% rabatu, czyli płacisz - 324 zł netto

Pakiet szkoleniowy składa się z:
• Webinarium
• Forum dyskusyjne/Konwerstaorium on-line
• Dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych


Czego nauczą się uczestnicy?

• Oceniać prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących w prawie polskimi i europejskim zasad
• Unikać błędów proceduralnych, a także błędów przy przygotowywaniu ofert
• Identyfikować ich przyczyny
• postrzegać systemowo zagadnienia związane z konkurencyjnym i przejrzystym udzielaniem zamówień publicznych oraz istotę zasad udzielania zamówień.


Zobacz:

PROGRAM SZKOLENIA

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAREJESTRUJ SIĘ ON LINE