Nauka w Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego S.2 Realizacja nagrań trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie.

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się  we wrześniu.

Po ukończeniu nauki  słuchacz m. in.:

 • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
 • planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
 • organizuje plan nagraniowy;
 • obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 • wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 • wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
 • obsługuje systemy mikrofonowe;
 • stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • obsługuje system MIDI.

Po ukończeniu kursu słuchacz może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii. Miejscem jego zatrudnienia mogą być też firmy zajmujące się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podczas nauki słuchacz poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.