Trwa rekrutacja do udziału w praktykach zagranicznych w ramach Erasmus+

kraj: Hiszpania
miasto: Sevilla
zawody: technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych
termin: 23.05-05.06.2020 r.

Wystarczy pobrać w sekretariacie szkoły kwestionariusz zgłoszeniowy i złoży wypełniony do 6 grudnia.

Śpieszcie się ilość miejsc - ograniczona! Powodzenia !!!