Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego S.3 Realizacja nagłośnień trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie.

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się we wrześniu.

Po ukończeniu nauki słuchacz m. in.:

  • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
  • wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
  • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
  • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
  • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
  • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk;
  • lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
  • organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
  • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu;
  • obsługuje systemy mikrofonowe;

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu kursu słuchacz może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii. Miejscem jego zatrudnienia mogą być też firmy zajmujące się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podczas nauki słuchacz poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.

Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl