WPISOWE: 300 zł.
KWALIFIKACJA: WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY (A.61.)
CZESNE: 250 zł płatne przez 12 miesięcy
KWALIFIKACJA: WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP (A.62.)
CZESNE: 250 zł płatne przez 12 miesięcy

SŁUCHACZOWI przysługuje zwrot w wysokości 30 % wniesionych opłat za KKZ* w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
KKZ* - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, kurs, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00

Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl