• Podanie o przyjęcie do Szkoły (do pobrania w Sekretariacie Szkoły)
  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły średniej
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
  • Kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych  w przypadku  wyboru kształcenia na kierunku: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (oryginał do wglądu, skierowanie na badania wydaje Szkoła)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl