Ubezpieczenie NNW 2020/2021

Utworzono: 23 września 2020

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 kontynuować będziemy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferowane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA.

Ubezpieczenie NNW uczniów działać będzie na tych samych warunkach co w minionym roku szkolnym, z tą różnicą, że w zakresie ubezpieczenia ujęta została hospitalizacja w związku z zachorowaniem dziecka na COVID-19. Składka pozostała na tym samym poziomie, tj. 30,00 zł.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i o objęciu nim dziecka decyduje rodzic.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia niezbędne jest do 23 października 2020 r:

  • opłacenie składki na konto bankowe
    nr 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
    Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia – opłata za ubezpieczenie NNW
  • złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o zapoznaniu się Ogólnymi Warunkami UbezpieczeniaZebranie

Utworzono: 30 października 2019

Zebranie z rodzicami odbędzie się 5 listopada 2019 r.
Informacja o salach

Ubezpieczenie NNW

Utworzono: 24 września 2019