• Podanie o przyjęcie do Szkoły
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne


WPISOWE: 0 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 399 zł płatne przez 10 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI : 399 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, studium, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl