Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych.

O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona.

Wymagane dokumenty*

  • Podanie o przyjęcie do Szkoły (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie)
  • oryginał świadectwa ukończenia podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Sekretariat)
  • 2 fotografie
  • umowa do wypełnienia w Sekretariacie szkoły

* Wymagane dokumenty składa uczeń z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły.


Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 300 zł.
CZESNE W KLASIE I - IV: 300 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 300 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........
lub
w KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 14.00Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl