20 maja br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ z okazji 70-lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutu Spawalnictwa, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Krajowej Izby Gospodarczej, Zakładów Doskonalenia Zawodowego z całej Polski i wielu innych instytucji i urzędów.

W trakcie uroczystości osobom zasłużonym dla rozwoju edukacji, gospodarki i rzemiosła nadano odznaczenia państwowe.

Wyróżnieni pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zostali uhonorowani: Medalami Komisji Edukacji Narodowej, odznakami „Za Zasługi dla ZDZ” oraz złotym medalem imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie otrzymał również zaszczytne wyróżnienie - Odznakę honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” nadaną przez Ministra Gospodarki. Wraz z odznaką wręczony został dyplom.

Nagrody odebrali także laureaci i wyróżnieni uczniowie, biorący udział w konkursach jubileuszowych organizowanych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Wśród nich znalazły się reprezentantki ZDZ w Warszawie: Maria Jeż, laureatka trzeciego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Muzycznego, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne w części artystycznej wydarzenia oraz Ewelina Guzewicz, laureatka pierwszego miejsca w konkursie plastycznym „Szkoła Przyszłości”, której prace można było podziwiać w trakcie trwania uroczystości.

Obsługę związaną z realizacją dźwięku i nagłośnienia zapewnili uczniowie Technikum Usługowego ZDZ w Warszawie – Dawid Roszczyk, Mateusz Kujawa, Filip Kulpa, Mateusz Nowicki pod kierownictwem nauczyciela Pana Waldemara Krakowiaka.