Budowanie pozytywnego klimatu szkoły

Coaching grupowy młodych dyrektorów

Dziecko w obliczu straty i rozwodu

Integrowanie zespołu

Jak dostosować program wychowawczy i program profilaktyki

Komunikacja w roli zawodowej nauczyciela

KPA w praktyce szkolonej

Kreowanie wizerunku i promocji placówki edukacyjnej

Metody aktywizujące i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Planowanie i prowadzenie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0

Podstawowe umiejętności wychowawcze - prowadzenie klasy, grupy

Porozumienie w szkole czyli konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Prawo oświatowe dla nauczyciela przygotowującego się do awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii

Prowadzenie grupy zadaniowej

Strategie przeciwdziałania agresji i przemocy

Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego

Rola poradnictwa zawodowego w szkole

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?

Warsztaty komunikacji interpesonalnej - poziom podstawowy

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczyciela

Wspomaganie

Wspomaganie szkoły

Zachowania ryzykowne uczniów/wychowanków

Zadania dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowane przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji

Zarządzanie kryzysem w szkole