KURS FOTOGRAFII
Cel Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie możliwości technicznych sprzętu oraz zasad kompozycji fotograficznej
Czas trwania 24 godziny
Wymagania dla wszystkich zainteresowanych fotografowaniem
Zakres Otoczenie fotograficzne. Co to jest ekspozycja i co na nią wpływa. Tryby fotografowania. Obiektywy. Światło. Tajemnice światłomierza. Badania bieli w praktyce. Kompozycje. Techniki specjalne. Wbudowana lampa błyskowa. Nośniki pamięci i złącza. Zasady kompozycji przy fotografowaniu konkretnych tematów.  Filmy i ich wykorzystanie.  Akcesoria, ciemnia, wybór i układanie zdjęć.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

KURS KROJU I SZYCIA
Cel Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości oraz przyuczenie w zakresie elementów niezbędnych w procesie szycia,  konstruowania form odzieży, wykonywania poprawek krawieckich, nauki szycia na maszynie
Czas trwania 70 godz.
Zajęcia teoretyczne – 60 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.
Wymagania Ukończone 18 lat. 
Wykształcenie co najmniej podstawowe
Zakres Program kursu obejmuje: 
Szycie ręczne
Formy odzieżowe – rodzaj i konstrukcja.
Szycie maszynowe.
Zasady wykonywania poprawek krawieckich.
Praktyczna nauka szycia na maszynie , stylizacje garderoby, elementy ozdobne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie sprawdzianów kontrolnych, kończących realizację poszczególnych modułów.
Absolwenci kursu, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kroju i szycia”  wg wzoru MEN
Miejsce szkolenia

Garwolin Tel.: 25 682 29 11 garwolin@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy

SZYJ Z PASJĄ - WARSZTATY SZYCIA
Cel Nabycie umiejętności pozwalających na własnoręczne uszycie w sposób niepowtarzalny i wyjątkowy  różnego rodzaju elementów garderoby takich jak: spódnice, bluzki, spodnie, sukienki oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie szycia patchworku.
Czas trwania Od 20 do 40 godz. /zależnie od tematyki warsztatów / 
Wymagania Kurs adresowany jest do osób początkujących, które nie miały styczności z maszyną do szycia lub potrafią ją obsługiwać w stopniu podstawowym 
Zakres Otoczenie fotograficzne. Co to jest ekspozycja i co na nią wpływa. Tryby fotografowania. Obiektywy. Światło. Tajemnice światłomierza. Badania bieli w praktyce. Kompozycje. Techniki specjalne. Wbudowana lampa błyskowa. Nośniki pamięci i złącza. Zasady kompozycji przy fotografowaniu konkretnych tematów. Filmy i ich wykorzystanie. Akcesoria, ciemnia, wybór i układanie zdjęć.
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Akcesoria krawieckie, obsługa maszyny do szycia, overlocka oraz hafciarki, rodzaje tkanin, dobór tkaniny, zdejmowanie miary, wykonanie wykroju i formy, korzystanie z żurnalowych wykrojów i form, krojenie i przygotowanie do pierwszej miary, szycie, nauka szycia patchworku od podstaw   W programie warsztatów do wyboru nauka szycia: spódnicy, bluzki, spodni, sukienki, patchworku
Miejsce szkolenia

Wyszków Tel.: 29 742 42 54 w.203 ckwyszkowkursy@zdz.edu.pl

Formularz kontaktowy