SPAWACZ BLACH i RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi blach i rur do blach  metodą MAG w różnych pozycjach spawania  i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO9606-1  w tym zakresie dla stali niestopowych (węglowych)
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ MAG (135-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych (węglowych) metodą MAG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi stali węglowych metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ MAG (135-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur ze stali niestopowych (węglowych) metodą MAG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z techniki spawania rur stalowych metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ MAG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (135)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi i blach ze stali węglowych (niestopowych) i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 w tym zakresie spawania
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali niestopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochronę ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ TIG (141-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania blach i rur do blach spoinami pachwinowymi metodą TIG w różnych pozycjach spawania stali niestopowych lub wysokostopowych, ewentualnie aluminium i jego stopów oraz uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2  dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie wybranej grupy materiałowej
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ TIG (141-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych lub wysokostopowych, ewentualnie z aluminium i jego stopów metodą TIG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie wybranej grupy materiałowej
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ TIG (141-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur ze stali wysokostopowych metodą TIG w różnych pozycjach spawania. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, uprawnienia w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur metodą TIG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania rur ze stali wysokostopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ TIG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (141)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych metodą TIG w  różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18. rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MIG (131-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi metodą MIG w różnych pozycjach stali niestopowych lub wysokostopowych (ew. aluminium) i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 dla stali lub wg PN-EN ISO 9606-2 dla aluminium i jego stopów
Czas trwania 110 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I WÓZKÓW widłowych (jezdniowych)
Cel nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu magazyniera wraz z umiejętnością obsługi komputera / wózków widłowych (jezdniowych)
Czas trwania od 80 do 200 godzin (czas dostosowany do wymagań klienta)
Wymagania wykształcenie średnie zawodowe
Zakres Zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną i organizacją pracy, podstawowe zasady naliczania podatku VAT gospodarkę magazynową, obsługę komputera, komputerowe zarządzanie obrotem, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: kasy fiskalne i fakturowanie, a także zorganizowania egzaminu zewnętrznego dla kierowców wózków jezdniowych sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN, po zdaniu egzaminu – uprawnienia UDT
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI W METODZIE MIG (131-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach metodą MIG w różnych pozycjach spawania spawalniczych uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO  9606-1-1 lub  PN-EN ISO  9606-2
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania blach spoinami czołowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochronę ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR METODĄ MIG (131-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowych rur metodą MIG w różnych pozycjach spawania. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub  PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH METODĄ MIG W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (131)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych metodą MIG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1 lub PN-EN ISO 9606-2
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali wysokostopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Uwagi szkolenie odbywa się na wybranej grupie materiałowej
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH BLACH I RUR ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania stali niestopowych spoinami pachwinowymi łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

PRACOWNIK REMONTOWO - BUDOWLANY
Cel nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych robót remontowych w zakresie prac murarsko-tynkarskich i glazurniczych
Czas trwania od 120 godzin (zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku wg harmonogramu, 3-4 tygodnie)
Wymagania minimum wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia
Zakres zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: dokumentacja techniczna robót budowlanych, zarys budownictwa ogólnego - materiały i urządzenia techniczne, przygotowanie frontu pracy, naprawa murów, naprawa tynków zwykłych, wykonawstwo okładzin ścian i posadzek mineralnych, roboty malarskie istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły:
• tapeciarz
• glazurnik
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ SPOIN CZOŁOWYCH BLACH ŁUKIEM ELKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach ze stali niestopowych łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg -EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin pachwinowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami czołowymi, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH - OGRODNIK
Cel nabycie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni
Czas trwania 80 godzin, 15 dni
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie minimum podstawowe, zadowalający stan zdrowia (badania lekarskie)
Zakres zasady BHP na stanowisku roboczym; warunki zagospodarowania terenów zieleni; przygotowanie podłoży do produkcji ogrodniczej; dobieranie terminu siania, sadzenia oraz kierowanie siewem nasion i sadzonek drzewek ozdobnych; przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów; prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew; sposoby i środki ochrony roślin; rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie; klasyfikacja roślin oraz dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych; odczytywanie projektów tworzenia sadów i terenów zieleni; zasady użytkowania oraz obsługi sprzętu mechanicznego elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie; dokonywanie inwentaryzacji, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ RUR ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ (111-3)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi rur łukiem elektrycznym elektrodą otuloną w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania rur elektroda otuloną, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania rur ze stali niestopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

GLAZURA I TERAKOTA - UKŁADANIE
Cel nabycie umiejętności wykonywania okładzin
Czas trwania minimum 80 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia
Zakres zasady sporządzania dokumentacji technicznej robót okładzinowych, informacja nt. materiałów i urządzeń technicznych oraz przygotowania frontu pracy, omówienie technologii wykonania okładzin ścian i posadzek mineralnych, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ BLACH ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ELEKTRODĄ OTULONĄ W INDYWIDUALNYM TOKU SZKOLENIA (111)
Cel opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych i czołowych blach elektrodą otuloną w różnych pozycjach stali niestopowych. Uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, posiadanie kwalifikacji spawacza w dowolnej metodzie spawania, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi blach ze stali niestopowych, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

MALARZ-TAPECIARZ
Cel przyuczenie do zawodu; program kursu szczególny nacisk kładzie na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu: prawidłowego posługiwania się technikami malarskimi, wykonywaniem bieżących remontów, wykonywaniem robót wg wymogów klienta, pracy zgodnej z zasadami BHP. Wszystkie te elementy pozwolą samodzielnie wykonywać zawód.
Czas trwania minimum 80 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu
Zakres ogólne zasady BHP podczas wykonywania robót malarskich i tapeciarskich ścian, ogólna charakterystyka oraz warunki prowadzenia robót malarskich i tapeciarskich, dokumentacja robót malarskich i tapeciarskich, materiały malarskie i tapeciarskie, narzędzia i sprzęt malarski, narzędzia i sprzęt tapeciarski, przygotowanie podłoży malarskich, technika malowania, prace wstępne przed przystąpieniem do tapetowania oraz technika klejenia tapet, warunki odbioru prac malarskich i tapeciarskich, zajęcia praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ GAZOWY BLACH (311-1)
Cel opanowanie umiejętności spawania acetylenowo -tlenowego blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg  PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania gazowego blach, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania blach ze stali niestopowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA/OPERATOR KRAJAREK POLIGRAFICZNYCH
Cel przyuczenie do obsługi krajarek poligraficznych
Czas trwania 12 godzin (dni robocze i soboty wg harmonogramu organizatora), w tym 9 godzin zajęć praktycznych
Wymagania ukończony 18 rok życia
Zakres przepisy BHP w poligrafii i obsłudze krajarek, podstawowe maszyny i urządzenia introligatorskie, budowę, obsługę i konserwację krajarek poligraficznych, szkolenie praktyczne
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

SPAWACZ GAZOWY RUR (311-2)
Cel opanowanie umiejętności spawania acetylenowo –tlenowego  rur ze stali niestopowych w różnych pozycjach  spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych PN-EN ISO 9606-1
Czas trwania minimum 120 godzin
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, posiadanie uprawnień w zakresie spawania spoin czołowych blach, zaświadczenie lekarskie
Zakres wiedza z zakresu techniki spawania gazowego rur, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochron ppoż., szkolenie praktyczne w zakresie spawania gazowego rur
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

LUTOWANIE TWARDE
Cel opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego lutowania palnikiem gazowym
Czas trwania minimum 30 godz.
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres BHP, materiały podstawowe i dodatkowe oraz technologia ich lutowania, ręczne lutowanie palnikami gazowymi stali oraz metali niezależnych i ich stopów przy użyciu spoiw do lutowania twardego
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy

CIĘCIE TLENOWE PALNIKIEM GAZOWYM
Cel opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie ręcznego cięcia acetylenowo-tlenowego palnikiem gazowym
Czas trwania minimum 30 godz.
Wymagania ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie
Zakres BHP, podstawowe wiadomości z zakresu cięcia metali, technologię cięcia, zajęcia praktyczne z zakresu cięcia blach, rur i innych elementów stalowych
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
Miejsce szkolenia

Formularz kontaktowy